Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis Säkerhet & Beteende 1
00 : 00 : 00

En förare kolliderar med ett massivt betongfundament i 25 km/h. Föraren trycks mot bilbältet med en kraft motsvarande 800 kg. Med vilken kraft trycks föraren mot bilbältet om kollisionshastigheten ökar till 50 km/h.

Rätt svar: D

Läs avsnittet Förarprovet / - för mer detaljerad information..
Rörelseenergin är kvadratiskt proportionell mot hastigheten. Två gånger högre hastighet = fyra gånger ökad rörelseenergi.