Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Mörkerkörning

Köra i mörker

Du löper ungefär 2-3 gånger större risk att råka ut för en olycka vid mörkerkörning än vid körning i dagsljus. Vid mörkerkörning är det svårare att upptäcka fotgängare, cyklister och vilt längs vägarna.

På kvällen och natten är många förare också trötta och har nedsatt koncentration och är mindre uppmärksamma. Förare som är påverkade av alkohol eller droger är också vanligare då.


Olycksrisken är 2-3 gånger större vid mörkerkörning än vid körning i dagsljus

När du kör i mörker så är det även mycket svårare att bedöma avståndet till och hastigheten på andra fordon än vad det är i dagsljus. Detta kan göra det svårt att exempelvis bedöma om det är lämpligt att påbörja en omkörning eller att köra ut på en landsväg.

Det är viktigt att du är medveten om de förhöjda riskerna med mörkerkörning och att du lär dig att använda bilens ljus på rätt sätt så att du minimerar riskerna.

Placering i mörker

När du kör i mörker så ska du normalt placera bilen närmare mitten av körbanan, alltså längre till vänster i körfältet än vid körning i dagsljus. Denna placering minskar risken att köra på något eller någon vid vägkanten samt ger dig lite mer tid och utrymme att agera om exempelvis ett rådjur springer ut på vägen.

Om vägen du kör på har flera körfält i samma riktning och du kör i ett körfält som inte angränsar till vägkanten så behöver du inte tänka på att placera bilen till vänster i körfältet.


Vid mörkerkörning ska du normalt placera bilen till vänster i ditt körfält

Parkering i mörker

Om du parkerar eller stannar bilen på en väg i gryning, skymning eller mörker så måste du tända bilens parkeringsljus, även om du bara ska parkera eller stanna en kort stund.

I regel får du bara parkera på höger sida i färdriktningen. Om du parkerar på fel sida av vägen så är risken stor att du förvirrar förarna som kör i motsatt färdriktning. På enkelriktade gator och där det finns spårvagnsspår i höger körfält får du även parkera på vänster sida.

Ljusbehandling innan backkrön

När du kör med helljus och närmar dig ett backkrön så bör du blända av till halvljus en kort stund. När du bländar av så blir det nämligen lättare att upptäcka både fotgängares siluetter på backkrönet och mötande fordons strålkastare på andra sidan backkrönet.

Om det inte kommer några mötande fordon så ska du direkt tända helljuset igen eftersom helljuset ger dig bättre sikt.


Blända av till halvljus en kort stund innan backkrön så upptäcker du lättare både fotgängare och mötande fordon

Möte i mörker

Under mörkerkörning så ska du använda helljuset så mycket som möjligt. Du måste dock blända av till halvljus när du möter ett fordon, när du kör så nära bakom ett fordon att föraren kan bli bländad och när du möter ett tåg, spårvagn eller fartyg om det finns risk för bländning.

När du bländar av så blir vägsträckan som du kan överblicka mycket kortare och fotgängare, cyklister, hinder och djur intill vägen mycket svårare att upptäcka. Innan du bländar av för ett möte så ska du därför söka av vägen så långt fram som möjligt.


Ser du fotgängarna som går på vägen?

Om vägen du kör på bara har ett körfält i varje riktning så ska du innan mötet placera bilen lite närmare mitten av ditt körfält, men ändå på ett betryggande avstånd från vägkanten. Om vägen är smal så måste du även anpassa hastigheten.

Fäst inte blicken på det mötande fordonet, utan titta långt fram längs högerkanten så att du har möjlighet att agera om ett hinder skulle dyka upp. Tänd helljuset igen direkt i själva mötesögonblicket.


Illustrationen visar ungefär när du ska tända helljuset igen i samband med möte i mörker. Målet är att tända helljuset igen så tidigt som möjligt utan att blända föraren i det mötande fordonet.

När är det dags att blända av?

Det finns inga regler som säger på exakt vilket avstånd du ska blända av utan det beror på situationen. Du måste dock blända av precis innan det mötande (eller framförvarande) fordonet är så nära att föraren kan bli bländad.

Det kan vara svårt att avgöra på vilket avstånd du ska blända av, men du kan tänka att målet är att blända av ungefär när din bils och det mötande fordonets strålkastare tillsammans belyser vägsträckan mellan er.

Du vet också att det är dags att blända av om du själv blir bländad av ett mötande fordons strålkastare eller om det mötande fordonet bländar av.


Blända alltid av så fort du själv blir bländad av ett mötande fordons strålkastare

Om du möter ett annat fordon i en vänsterkurva så kan du oftast behålla helljuset på lite längre eftersom ditt helljus då inte träffar det mötande fordonet direkt.

Möte med höga fordon

Om du möter en lastbil, en buss eller ett annat högt fordon på ett backkrön så måste du blända av så fort du ser positionsljusen på fordonets tak. Föraren i ett sådant fordon sitter väldigt högt upp och skulle bli bländad om du väntade med att blända av tills du såg fordonets vanliga strålkastare.


Blända alltid av så fort du ser en lastbils eller buss positionsljus dyka upp på andra sidan av ett backkrön

Omkörning i mörker

Även vid omkörning i mörker så gäller det att behålla helljuset tänt så länge som möjligt och att söka av vägen så långt fram som möjligt innan du bländar av.

När du har kommit så nära fordonet du ska köra om att ditt helljus träffar det så är det dags att blända av. Tänd helljuset igen precis innan själva omkörningsögonblicket, ungefär när din bils front är i höjd med det andra fordonets bak och du inte längre riskerar att blända föraren i fordonet du kör om.


Illustrationen visar ungefär när du ska tända helljuset igen i samband med omkörning i mörker. Målet är att tända helljuset igen så tidigt som möjligt utan att blända föraren i fordonet du kör om.

Bländning

Om du blir bländad försämras ditt mörkerseende kraftigt i ungefär 1 minut. Undvik därför att titta in i mötande fordons strålkastare och att fästa blicken på andra starka ljuskällor. Gör även vad du kan för att inte blända andra förare.

Vid mörkerkörning i stadsmiljö och tätbebyggda områden så är det främst blandningen och frekvensen av mötande fordon, gatlampor och reflekterande fönster som orsakar bländning.

Vid mörkerkörning utanför tätbebyggda områden så är det främst mötande fordon som orsakar bländning. På vägar utan gatubelysning kan bländningen bli extra stark.


Om du blir bländad tar det ungefär 1 minut innan ditt mörkerseende fungerar normalt igen

Stenskott

Stenskott kan skada vindrutan på ett sådant sätt att strålkastarljus som träffar vindrutan blir väldigt bländande.

Förutom den ökade bländningsrisken så kan stenskott även bilda stora sprickor i rutan. Detta sker oftast under vintertid på grund av stora temperaturskillnader, men kan också ske om bilen utsätts för vibrationer eller stötar.

Om du får ett stenskott i vindrutan bör du alltså åtgärda det så fort som möjligt.

Trötthet

Effekterna av trötthet är oerhört starka och kan vara förödande i kombination med bilkörning, därför likställer lagen att köra uttröttad med att köra alkohol- eller drogpåverkad.

Vid natt- och mörkerkörning är riskerna med att köra trött som störst. Absolut störst risk att somna bakom ratten är det under den så kallade "vargtimmen", mellan 03:00-05:00. Då är kroppens aktivitet som lägst, kroppstemperaturen och blodtrycket sjunker till dygnets lägsta nivåer och ämnesomsättningen går ner.


Kör aldrig om du känner dig för trött

Läs om trötthet och trötthetssignaler

Risker med mörkerkörning

Olycksrisken är som sagt 2-3 gånger större vid mörkerkörning än vid körning i dagsljus. De största riskerna med mörkerkörning är att:

 • Fotgängare och cyklister knappt syns intill vägen och på övergångsställen.
 • Vilda djur är nästintill omöjliga att upptäcka innan de springer över vägen.
 • Din siktsträcka är väldigt kort vid tillfällig körning med halvljus.
 • Det är svårt att undvika bländning.
 • Avstånd och hastigheter blir svårare att bedöma.
 • Det är vanligare att bli trött eller somna bakom ratten.
 • Trötta samt alkohol- och drogpåverkade förare är vanligare på vägarna.

Fotgängare

Nästan hälften av alla trafikolyckor där fotgängare är inblandade sker i mörker och nästan hälften av alla dödsolyckor som sker med fotgängare inträffar under perioden november-januari. December är den enskilt farligaste månaden för fotgängare.

Nästan en tredjedel av alla olyckor mellan motorfordon och fotgängare sker på eller i närheten av övergångsställen - en plats där fotgängare ska vara skyddade och kunna känna sig trygga.

Vid mörkerkörning i tätbebyggda områden måste du tänka på att många fotgängare utan reflex ändå tror att de syns, ta det därför extra försiktigt i sådana områden - speciellt vid övergångsställen.


I tätbebyggda områden måste du köra extra försiktigt när det är i mörkt

Du som förare är skyldig att alltid hålla en sådan hastighet att du kan stanna framför varje hinder som går att förutse. När du närmar dig ett övergångsställe måste du alltså hålla en sådan hastighet att du kan stanna innan det om det skulle behövas.

Om det är halt, mörkt eller om sikten är nedsatt så måste du med andra ord hålla en väldigt låg hastighet för att vara säker på att kunna stanna i tid.

Siktsträckor i mörker

På vilket avstånd du upptäcker en fotgängare intill vägen beror bland annat på vilket ljus du har tänt, strålkastarnas modell och skick, vädret samt hur fotgängaren är klädd.

Nedanför kan du se på ungefär vilket avstånd du upptäcker en fotgängare under olika omständigheter.

Halvljus

 • Person med mörka kläder: 25 meter
 • Person med ljusa kläder: 60 meter
 • Person med reflex: 125 meter

Helljuset lyser upp vägen betydligt bättre än halvljuset, med det tänt kan du upptäcka fotgängare på betydligt längre avstånd.

Helljus

 • Person med mörka kläder: 150 meter
 • Person med ljusa kläder: 300 meter
 • Person med reflex: 450 meter


Mörkt klädda fotgängare utan reflex kan vara väldigt svåra att upptäcka vid mörkerkörning

Siktsträckan försämras om:

 • Du bländas av ett mötande fordon.
 • Det regnar eller snöar kraftigt.
 • Det är dimma.
 • Din bils strålkastarglas är smutsiga.
 • Din bils vindruta är smutsig eller repig.