Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Olyckor

Olyckor

Olycksstatistik för bil (2019)

 • Omkomna förare: 89
 • Omkomna passagerare: 48
 • Svårt skadade förare: 768
 • Svårt skadade passagerare: 352

Olycksstatistik för samtliga trafikanter (2019)

 • Omkomna totalt: 223
 • Omkomna fotgängare: 26
 • Svårt skadade: 1 899
 • Lindrigt skadade: 15 221
 • Viltolyckor: 64 927

Viktiga siffror

 • 200-300 personer omkommer i trafiken varje år.
 • 2 000-3 000 personer skadas svårt i trafiken varje år.
 • 15 000-20 000 personer skadas lindrigt i trafiken varje år.
 • Ungefär 70 personer omkommer och flera hundra skadas allvarligt i alkoholrelaterade trafikolyckor varje år.
 • Olycksrisken är 2-3 gånger större i mörker än i dagsljus.
 • 75 % av alla trafikanter som omkommer är män.
 • 60 % av alla olyckor orsakas av den mänskliga faktorn.*
 • 50 % alla förare som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade.
 • 40 % av alla förare och passagerare som dör i trafikolyckor använde inte bilbälte.
 • 30 % alla som omkommer i trafiken är alkoholpåverkade.
 • 30 % av alla personskadeolyckor sker i mörker.
 • 30 % av alla dödsolyckor är singelolyckor.
 • 20 % av alla olyckor orsakas av trötthet.
 • 15 % av befolkningen är inblandade i 50 % av alla trafikolyckor.

* Med den mänskliga faktorn menas misstag, rutinfel och medvetna felhandlingar.