Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Kunskapsprovet

Att tänka på

På kunskapsprovet ska du visa att du har de teoretiska kunskaper som krävs för att kunna köra med gott omdöme i trafiken. Du måste bli godkänd på kunskapsprovet innan du får genomföra körprovet.

För att få skriva kunskapsprovet (teoriprovet) så måste du vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat i Sverige i minst sex månader och ha en giltig riskutbildning.

Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor. På helger och efter klockan 18:00 på vardagar är avgiften 400 kronor.

Förberedelser

Du presterar mycket bättre och tänker klarare om du sover ut ordentligt natten innan provet. Stanna med andra ord inte uppe natten innan för att plugga - om du redan har pluggat ordentligt och känner dig säker på körkortsteorin så är det mycket viktigare att du sover ut än att du pluggar i några timmar till.

Kort om provet

 • Du ska ta med giltig legitimation och 80 kr till fotograferingen.
 • Innan provet måste du lämna försäkran om att inte använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt fuska på provet.
 • Innan provet startar får du se en video som visar hur provet går till.
 • Provet skrivs på en dator.
 • Det finns möjlighet att låna en miniräknare (men du får inte ta med en egen).
 • Provet finns på över 10 språk.
 • Du kan välja att lyssna på provet på svenska.
 • Om du har särskilda skäl kan du få göra teoriprovet muntligt eller med en tolk. Du kan även få förlängd provtid.
 • Du har 50 minuter på dig att genomföra provet. Du har alltså knappt 43 sekunder per fråga.
 • Provet utgörs av 65 frågor (+ 5 testfrågor som inte räknas in i resultatet).
 • Det krävs 52 rätt för att bli godkänd. Du måste alltså svara rätt på minst 80 % av frågorna.
 • Resultatet syns direkt på skärmen när du är klar med alla frågor.
 • Resultatet skickas även till din e-postadress.

Om du blir godkänd på kunskapsprovet är resultatet giltigt i fyra månader. Du måste bli godkänd på körprovet inom denna giltighetstid, annars måste nya avgifter betalas och båda proven göras om.


Resultatet syns direkt på skärmen när du är klar med alla frågor - det krävs 52 (80 %) rätt för att bli godkänd på kunskapsprovet

Titta gärna på filmen nedanför, den ger dig en bra bild av hur teoriprovet går till.


Klicka på bilden för att titta på filmen

På provet

När du väl skriver provet gäller det att verkligen läsa varje fråga och alla svarsalternativ noggrant. Svarsalternativen är ibland snarlika, så det är viktigt att du verkligen förstår frågan innan du svarar.

Stressa inte, men fastna inte heller för länge på en fråga. Du har trots allt bara 43 sekunder på dig per fråga i snitt och du måste ju hinna svara på alla frågor innan tiden tar slut. Om du verkligen fastnar på en fråga är det bättre att markera den och återgå till den senare, när du har svarat på övriga frågor.

Om du har tid över när du har svarat på alla frågor bör du gå igenom frågorna igen för att säkerställa att du inte har missförstått något eller valt fel alternativ av misstag.

Kunskapskrav

Kunskapsprovet innehåller frågor om:

 • Fordonskännedom och manövrering (7 frågor)
 • Miljö (5 frågor)
 • Trafiksäkerhet (16 frågor)
 • Trafikregler (32 frågor)
 • Personliga förutsättningar (5 frågor)

Nedanför kan du läsa mer detaljerat om vilka ämnen de olika frågekategorierna innehåller.

Fordonskännedom och manövrering

Frågorna om fordonskännedom och manövrering kan till exempel handla om:

 • Hur bilen fungerar och hur väglaget påverkar bilens köregenskaper.
 • Vilka risker som kan uppstå om bilen inte fungerar som den ska.
 • Sambandet mellan körteknik och bilens uppträdande.

Miljö

Frågorna om miljö kan till exempel handla om:

 • Hur olika val av transportsätt kan påverka miljön.
 • Hur du kör bilen på ett säkert och miljömedvetet sätt.

Trafiksäkerhet

Frågorna om trafiksäkerhet kan till exempel handla om:

 • Vad det innebär att visa gott omdöme i samspelet med andra trafikanter.
 • Hur du anpassar hastighet, placering och övrig körning i olika situationer.
 • Hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarens beteende och trafiksäkerheten.

Trafikregler

Frågorna om trafikregler kan till exempel handla om:

 • Vägmärken, vägmarkeringar, hastighet, möte och omkörning, last, passagerare och skyldigheter mot övriga trafikanter.

Personliga förutsättningar

Frågorna om personliga förutsättningar kan till exempel handla om:

 • Hur medicin, alkohol, andra droger, stress och trötthet påverkar förarens beteende
 • Hur bilkörning vid olika tider på dygnet kan påverka förarens beteende och trafiksäkerheten
 • Hur grupptryck kan påverka förarens beteende och trafiksäkerheten.

Godkänt/Underkänt

När du är klar med alla frågor syns ditt resultat direkt på skärmen. Resultatet skickas även till din e-postadress. Vad som händer därefter beror på om provet blir godkänt eller underkänt.

Godkänt

Om du får godkänt på ditt kunskapsprov är resultatet giltigt i 4 månader. Det innebär att du måste klara körprovet inom fyra månader, annars får du göra om båda proven.

Underkänt

Om du får underkänt på ditt kunskapsprov får du boka ett nytt kunskapsprov och försöka igen vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att du utbildar dig mer innan du genomför nästa prov.

Om du redan har ett körprov bokat måste du avboka eller omboka provet minst 24 timmar före provtillfället. Om du avbokar eller ombokar för sent måste du ändå betala provavgiften.